Tapahtumia ja kuvia

Kuopiolaiset rotaryklubit viettivät ensimmäistä kertaa yhteistä käätyjenvaihtotilaisuutta 15.06.2022. Tilaisuudessa oli runsas osanotto.  
Tilaisuus aloitettiin juhlallisesti musiikki-esityksellä. Presidentti Antti Tuokko (Huomenklubin rk) kävi lyhyesti kauteen vaikuttaneita THE NEVER NORMAL -teemalla. Klubien presidentit ja tulevat presidentit esittivät lyhyesti kautensa päätapahtumia ja klubien yhteistyötä, mm. yhteiskokoukset, -projektit, tapahtumat jne.
Tuokko aloitti käätyjenvaihdon ripustaen käädyt tulevalle presidentille Leea Kuopalle, Veljmies rk:n Juhani Kouri Jouko Tuomistolle, Kuopio rk:n Markku Vainio Kalevi Ollikaiselle, Kallaveden rk:n Pentti Niemelä Taina Hallmanille ja Puijon rk:n Matti Miettinen Ossi Sivénille. (Kuva Seppo Valtonen).

Viikkokokouksen 30.05. teema käsitteli leväshaittaseurantaa.
Hydrobiologi Antti Kanninen Pohjois-Savon ELY-keskuksesta esitteli kesäkuun alussa alkamassa olevaa jokakesäistä valta-kunnallista levähaittaseurantaa. Seurannalla tuotetaan ajankohtaista tietoa haitallisten sinilevien massaesiintymisestä vesissä ja havaintoja tekevät ympäristöviran-omaisten lisäksi myös kansalaiset. Rotareilla on oma leväseurannan paikkaverkostonsa, joka täydentää merkittävästi tilannekuvaa ja tietoja hyödynnetään viikoittaisessa levätilannetiedotuksessa myös Pohjois-Savossa.

Puijon rotaryklubin jäseniä osallistuu myös sinileväseurantaan.

Puijon Rotaryklubi lahjoitti 30.5. 2022 Hatsalan klassilliselle koululle jo toisen vesirepun. Repun luovuttivat presidentti Matti Miettinen ja PP Jouni Sirviö klubin säätiöasiamiehelle Tuire Uusitalolle. Vesireppu sisältää välineet ja ohjeet, joiden avulla lähivesien tutkiminen on helppoa ja hauskaa. #rotary#vesireppu

Sakari Svärd esitelmöi mielenkiintoisesti antiikin Kreikan matematiikasta ja matematiikan historiasta Puijon Rotaryklubin viikkokokouksessa maanantaina 9.5.
Sakari taustoitti esitystä käsittelemällä ensin Egyptin matematiikkaa (n. 3000 – 500 eKr.), mm. numeroiden merkintätapa, Rhindin eli Ahmesin papyrus (n. 5m pitkä) 85 aritmeettista tehtävää vastauksineen ja taulukoita. Babylonian matematiikka, nuolenpääkirjoitus ja 60- kantainen paikkajärjestelmä, neliöjuuri, yhtälöitä, Irakilainet sekä Babylonialaiset matemaattiset savitaulut.
Antiikin Kreikassa matematiikka muodostui omaksi tieteenalaksi puoli vuosituhatta ennen ajanlaskun alkua. Vaikutusalue laajeni Välimeren alueelle. Kehittyi matemaattinen termistö: trigonometria, logaritmi, aritmetiikka, geometria, matematiikka, teoreema,tetraedri, probleema, ellipsi, paraabeli, aksiooma, analyysi…
Kreikkalaisilla oli käytössä kaksi eri järjestelmää, attikalainen ja myöhemmin joonialainen järjestelmä. Myöhemmin tuli käyttöön indialais-arabilainen merkintätapa. Merkkihenkilöitä: Thales, Pythagoras,Zenon, Eukleides, Diofantos, …

Valokuvassa Sakari Svärd vasemmalla, keskellä merkkipäiviään hiljakkoin viettäneet Tapani Numminen ja Esko Tokola.

Saimaa-projekti ja sinileväseuranta

Puijon Rotaryklubi lahjoitti Hatsalan klassilliselle koululle vesirepun. Silloinen presidentti Jouni Sirviö ja sihteeri Tuire Uusitalo kävivät 27.5.2021 luovuttamassa repun biologian- ja maantiedonopettajille Marjo Löytylle ja Eija Partaselle.

Maanantaina 2.5.2022 Puijon Rotaryklubin viikkokokouksen teema oli vaihto-oppilastoiminta.
Apulaiskuvernööri AG Markku Jokela toi Piirikuvernööri DG Pekka Intken tervehdyksen vaiho-oppilastilaisuuteen. Markku Jokela syvensi omassa osuudessaan rotarytoimintaa.Se varmasti vaihto-oppilasperheissä avasi rotarytoiminnan sisältöä ja laajuutta. Tilaisuuteen osallistuivat kaikki Kuopion rotaryklubit.

Varainhoitaja Heidi Lösönen /OP Pohjois-Savo piti tilannekatsauksen klubillemme varainhoidosta ja sijoittamisesta. Viime vuosien poikkeavat olot globaalisesti ovat muuttaneet talouttamme merkittävästi ja vaikutukset tulevat olemaan pitempikestoisia.

Professori Jouko Vepsäläinen piti mielenkiintoisen esitelmän klubillemme 11.4.2022 aiheesta ”Rikin ekonominen talteenotto ja kierrätys sekä käytön vähentäminen”. Esityksessä tuli hyvin esille, mm. mitä kaikkia epäpuhtauksia vesistöissämme on ja miten vesistöjä voidaan puhdistaa.

Seppo Valtonen piti maanantaina 4.4.2022 klubillemme laajan tilannekatsauksen sähköautoista. 
Esitys antoi paljon ajatuksia sähköauto vs. polttomoottoriauto.

Ari Sormunen antoi perusteellisen tilannekuvan sähkömarkkinoidemme nykytilasta klubillemme 28.3.2022

Puijon rotaryklubin uusin jäsen Seija Väätäinen piti 21.3. erittäin mielenkiintoisen esitelmän IT-yrityksen rekrytoinnista.

Viikkokokouksemme (14.3.2022) yritysvierailun kohteena oli Ergo-Kalusteet Oy Karttulassa. Toimitusjohtaja Jari Viikki esitteli yrityksen toimintaa ja tuotteita, sekä tuotannon.

Ergo-Kalusteet Oy on perustettu vuonna 1988. Yritys suunnittelee ja toteuttaa laadukkaat kalusteet ja komponentit erilaisiin tarkoituksiin. Materiaaleina voidaan käyttää esimerkiksi puuta tai kestävää Corian-materiaalia. Suunnittelussa käytetään uusinta teknologiaa, valmistus- ja koneistustekniikkana nykyaikainen CNC-tekniikka. Ergo-laadun takaa ammattimainen suunnittelu, tehokas tuotannonohjaus, nykyaikainen konekanta, sekä osaava henkilöstö.

Toimitusjohtaja Jari Viikki esittelee Ergo-Kalusteet Oy toimintaa Puijon rotaryklubilaisille.

Alla kuvia yritysvierailulta Ergo-Kalusteella [henkilökuvat Matti Miettinen, kalustekuvat Ergo-Kalusteet Oy].

Tuire Uusitalo piti 31.1.2022 tyhjentävän esityksen klubimme jäsenistölle Rotarien nuorisovaihdosta.
Klubimme saa tänä vuonna yhden vaihto-oppilaan kesä- ja yhden vaihto-oppilaan vuosivaihtoon.

Esitelmä löytyy täältä Rotaryn nuorisovaihto Tuire Uusitalo 2022-01-31

Juhani Suomalainen piti 17.1.2022 mielenkiintoisen esitelmän aiheesta APUA ILMASTA

Suomen Lentopelastusseura SLPS ry on vuonna 2006 perustettu valtakunnallinen, viranomaisten avuksi luotu vapaaehtoislento-toiminnan kattojärjestö. Lentopelastusseura kouluttaa ja koordinoi turvallista ja laadukasta, vapaaehtoisuuteen perustuvaa etsintä- ja valvontalentopalvelua. SAR toiminnalla tarkoitetaan maalta, mereltä ja ilmasta tehtyä pelastus- ja etsintätoimintaa. Vapaaehtoinen SAR-etsintälentotoiminta on tehokas ja helposti saatava apu Suomen viranomaisille. Aina kadonneita ei etsintälennoilla löydy, mutta myös nollatuloksesta on hyötyä.

Kuopion Lentäjät vastaa viranomaisyhteistyöstä SAR etsintä ja avustuslennoista 24/7 (poliisi) sekä maaston valvontalennoista sopimuksen mukaisilla reiteillä ja tarkistuskohteissa (Pelastuslaitos)

Molemmat tehtävät edellyttävät sopimusmiehistöjä min. lentäjä ja tehtävänjohtaja ja etsinnässä lisäksi tähystäjän.

Maanantaina 10.01.2022 piirin 1430 piirikuvernööri DG Pekka Intke piti hybridi kokouksena Zoomilla Mikkelistä esitelmän presidentti Putinista Puijon Rotaryklubin viikkokouksessa. Kokoukseen Kuopiossa osallistui kuopiolaisten rotaryklubien jäseniä ja verkon kautta muista piirin klubeista. Kiinnostava ja monipuolinen ”Vladimir Putin ja hänen Venäjänsä” -esitys herätti vilkasta keskustelua ja toiveita jatkoesityksistä.

Maanantaina 8.11.2021 sai klubimme vierailla Lujabetonin tiloissa, joissa Hannu Isotalo esitteli Luja-yhtiöiden monipuolista toimintaa ja mm.  betoniteollisuuden hiilijalanjälkiä.

Klubin syyskokous pidettiin Kuopion Klubilla 25.10.2021. Kokouksen puheenjohtajana toimi Hannu Isotalo ja klubimme presidentti Matti Miettinen esitteli kauden 2021 – 2022 toimintaa.

Mauri Heikkisen perusteellinen Obama-Biden -teeman esitelmä kokosi kiinnostavuudeltaan runsaan rotaryjoukon klubimme viikkokokoukseen 11.10.2021 Kuopion Klubille.

Klubimme vieraili 27.9.2021 Kuopion Pursiseuran Pirttiniemen tukikohdassa, jossa Ossi Sivén esitteli Luotsi-toimintakeskuksessa pursiseuran toimintaa ja seuran pääsihteeri Jani Kelo kiinteistöön kuuluvaa Lars Soncin suunnittelemaa vanhaa huvilaa.

Piirimme 1430 kuvernööri DG Pekka Intke (keskellä) ja apulaiskuvernööri AG Markku Jokela (oikealla) klubivierailulla Puijon Rotaryklubilla maanantaina 20.9.2021

Matti Miettiselle myönnetty rotarypiirin 1430 PHF-tunnustus ansiokkaasta rotarytyöstä koulukalusteprojektin toteutuksesta.

Arvomerkki myönnetty 11.8.2021

Puijon Rotaryklubi onnittelee palkittua.

Kuvan oikeudet: Kari Vepsäläinen